ขอความกรุณาจากท่าน ดร. ประพนธ์ เรื่อง การวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้

สโรชา

สวัสดีค่ะ ท่าน ดร. ประพนธ์

หนูเป็นนิสิตปริญญาโท สาขา HRD ค่ะ ซึ่งตอนนี้ได้รับหัวข้อการวิเคราะห์หนังเรื่อง ก้านกล้วย แต่ยังไม่รู้ว่าจะวิเคราะห์แบบใดดี ได้แต่มีแนวคิดว่าจะนำเรื่องของการจัดการเรียนรู้แบบใดแบบหนึ่งมาเป็นประเด็นในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงกับหนัง ตั้งแต่พัฒนาการของก้านกล้วยตอนเด็ก จนถึง ตอนโต ขอความกรุณาท่าน ดร. ช่วยชี้แนะ บอกแนวทางให้หน่อยเถอะค่ะ

ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

สโรชา

 

คำตอบ