มาทักทาย

  • ผมจะไปที่กำแพงเพชร
  • จะได้พบตัวเป็นๆๆของอาจารย์ไหมครับ
  • ขอบคุณครับ
คำตอบ