มาทักทาย

  • ผมจะไปกำแพงเพชร
  • จะได้พบอาจารย์ไหมครับ
คำตอบ