สงสัยเกี่ยวกับระบบคะ

  • อาจารย์คะถ้าจะลงรูปตัวเองในแฟ้มประวัติจะต้องทำอย่างไรคะ
  • คำว่าป้าย หมายถึงอะไรคะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ
not yet answered
poum

อยากสอบถามเกี่ยวกับการจัดทำ HRDและการนำ HR TOOL มาใช้ในงานบริหารงานบุคคล ใครสอบขั้นตอนที่ถูกต้องรบกวนช่วยตอบด้วยค่ะ