เรียนเสนอหัวข้อวิจัย

เรียนอาจารย์ TomNU

  • เรียนเสนอหัวข้อวิจัยครับ...
  • การใช้น้ำเกลือ + ผสมฟลูออไรด์ทำเอง เช่น ใช้ขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวต่อน้ำ 1 แก้ว ฯลฯ จะส่งเสริมสุขภาพช่องปากได้หรือไม่

เรื่องนี้น่าจะมีการวิจัยกัน (ถ้ามีการวิจัยก่อนหน้านี้ก็ขออภัย)

คำตอบ