หาตัวแก้ให้หน่อยนะ

Anti-Virus
หาตัวกำจัดไวรัสที่ชื่อ  host.exe  กับ  copy.exe  ให้หน่อยนะครับ
คำตอบ
not yet answered

วิธีกำจัดไวรัสนี้เบื้องต้น :
1. กด Ctrl + Alt + del แล้วเข้าไป End Process ชื่อ TEMP1.exe และ TEMP2.exe
2. เข้าไปลบไฟล์ TEMP1.exe และ TEMP2.exe ใน C:\windows ถ้าไม่มีก็ใน c:\windows\system32
3. ลบไฟล์ autorun copy.exe host.exe ในทุก drive ที่คุณ Interface อยู่ (ลบถาวรแบบ Shift+Delete ไปเลย)
4. พิมพ์ msconfig ที่ run จะขึ้น System Configuration Unity เลือกแท็บ Startup คลิ๊กถูกหน้าชื่อ TEMP1 และ TEMP2 (ถ้าจำไม่ผิดน่ะ) ถ้าไม่ลบในขั้นตอนนี้บางทีตอนเข้าเครื่องคอมฯ จะฟ้องหาไฟล์ หรือขึ้น Error ได้