การสมัครสมาชิก BMVEC

easy

ผมจะส่งงานในไฟล์ e-report ของเว็บกลุ่มงบประมาณและติดตามผลได้อย่างไรครับ

 

คำตอบ
หากคุณเป็นบุคลากร ของ สอศ. และมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานแผนและงบประมาณ ให้สมัครเป็นสมาชิกของระบบรายงานก่อน  โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ระบบกำหนดไว้ แล้วท่านก็ใช้ ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เข้าใช้บริการได้ทันที