ยากจัง

จันทา รูปโลก 050 กลุ่ม 602
ครั้งหน้าขอข้อสอบง่าย ๆ ได้ไหมค่ะ
คำตอบ