อยากถาม

อาจารย์เหนื่อยไหมคะ  สอนนักศึกษาหลายคน  เวลาเครียดมีวิธีแก้อย่างไรคะ
คำตอบ