ทำบุญกับโจร ขึ้นสวรรค์

small man
นมัสการ พระคุณเจ้า สำนวนที่ว่า "ทำบุญกับโจร ขึ้นสวรรค์ ทำบุญกับพระอรหันต์ ตกนรก" ไม่ทราบว่าสำนวนนี้มีที่มาอย่างไร มีความหมายอย่างไร และต้องการสื่อถึงอะไรครับ
คำตอบ
ไม่มีรูป
small man

"ทำบุญกับโจร ขึ้นสวรรค์ ทำบุญกับพระอรหันต์ ตกนรก"

สำนวนนี้ไม่เคยได้ยิน ... แต่เคยได้ยินว่า

ทำบุญกับพระปลอม ได้ไปสวรรค์ ทำบุญกับพระอรหันต์ ตกนรก"

ซึ่งคิดว่า ที่มาคงจะไม่แตกต่างกัน เรื่องยาวย่อๆ ตามที่พอจำได้ (จำคัมภีร์ไม่ได้ ไม่มีเวลาค้น)

เมียสาวแพ้ท้อง จึงอยากกินข้าวก้นบาตร ... ผัวหนุ่มทนรบเร้าไม่ได้ จึงออกจากบ้านในตอนเช้าตรู่ ไปพบกระท่อม มีบาตรและจีวรเก่าอยู่ จึงขโมยมา โกนผมแต่งองค์ทรงเครื่อง แล้วก็ปลอมออกไปบิณฑบาต ... ด้วยความเป็นพระปลอม เกรงคนจับพิรุษได้ จึงทำท่าทางเคร่งครัดหรือสำรวมมาก...

เศรษฐีหรือพระราชา (ไม่แน่ใจ) ใส่บาตตอนเช้า กับพระปลอมตนนี้ รู้สึกปลื้มใจมาก ด้วยสำคัยว่าเป็นพระอรหันต์ จึงให้คนรับใช้ติตตามไป... เมื่อคนรับใช้ติดตามไป ก็ทันเห็นพระปลอมกำลังเปลี่ยนผ้าและก็ถืออาหารวิ่งหนีไป... จึงกลังมาบอกเจ้านายว่า หายวับไปกับตา ... ประมาณนี้

เจ้านายรู้สึกปลื้มปิติในบุญด้วยสำคัญว่าทำบุญกับพระอรหันต์ คืนนั้นตายไปก็เลยไปสู่สวรรค์....

ส่วนคนรับใช้ ตั้งแต่นั้นมา ก็มักสำคัญว่าพระรูปนั้นรูปโน้น น่าจะเป็น พระปลอม ... ต่อมา แม้จะทำบุญกับพระอรหันต์ แต่ก็ไม่ประกอบด้วยกุศลเจตนา แต่เป็น อกุศลเจตนา ตายไปก็ตกนรก... ประมาณนี้

สรุปว่า เจตนาที่ประกอบด้วยกุศลหรืออกุศล เป็นสิ่งสำคัญมากในการกระทำกรรม...

...........

คุณโยม... เรื่องทำนองนี้ พิสูจน์ไม่ได้ เป็นเพียงความเชื่อ อาตมาพอจะเคยอ่านหรือเคยได้ยินมาบ้าง (เพราะบวชนาน) แต่ไม่อยากพูดถึงหรือนำมาเล่า... 

ไม่แน่ใจว่าคุณโยมเคยอ่านบันทึก  นโยบาย (ส่วนตัว) ในการเขียนบล็อก ของอาตมาหรือยัง ?

ดังนั้น ถ้าคุณโยมนำเรื่องทำนองนี้มาถามหรือคุยอีก อาตมาอาจไม่ตอบ โดยการ ลบทิ้ง ก็ได้ ตามที่เห็นสมควร...

เจริญพร

นมัสการพระคุณเจ้า ต้องขอกราบขอโทษด้วยครับ ที่ถามเรื่องทำนองนี้ ได้อ่านนโยบายส่วนตัวแล้วครับ
BM.chaiwut
ไม่มีรูป
small man
เจริญพร