อยากรู้เรื่อง การจัดการความรู้

อยากรู้เรื่อง การจัดการความรู้
คำตอบ
not yet answered
ฏีษ์

การจัดการความรู้ เป็นแนวทางใหม่ของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้  อยากแนะนำวารสารที่น่าอ่านเล่มหนึ่งตอนนี้ผมก็กำลังศึกษาอยู่ครับ จากเว็ปไซต์ สถาบันดำรงราชานุภาพครับ www.stabundamrong.go.th