การจัดสวัสดิการชุมชนบนดอย

อยากขอความเห็นสำหรับบันทึกนี้ด้วยค่ะ

http://gotoknow.org/blog/pilgrim/98787

คำตอบ