สวัสดิการสำหรับคนไร้สัญชาติ

อยากขอถาม อ.ภีม สำหรับบันทึกนี้ค่ะ

http://gotoknow.org/blog/pilgrim/98787

คำตอบ