อยากเพิ่มความรู้เรื่อง"วัด"

หากผมไปวัดพระธาตุฯเมืองคอน จะเป็นไกด์ให้ได้หรือเปล่าครับ  ถึงแม้จะเป็นมุสลิมแต่ก็ผูกพันกับวัดพระธาตุฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตอนที่ศึกษาที่วิทยาลัยศิลปคอนฯ แทบทุกวันจะอยู่ที่นั่น แต่แทบไม่มีความรู้เกี่ยกับที่นั่นเลย 

จะขอขอบคุณเป็นอย่างมากถ้าหากคุณ กัลปังหายินดีช่วยเหลือ

คำตอบ

ด้วยความยินดีค่ะ  สถานที่ท่องเที่ยวเมืองนครมีอีกมากมายนะค่ะ  จะมาเมื่อไรก็บอกนะคะ่  เห็นด้วยกับการที่เราำไปเที่ยวที่ไหนแล้วได้รู้เรื่องราวและความเป็นมาของสถานที่นั้นด้วย  บางแ่ห่งที่เขาสร้างไว้ก็เพืีอเป็นที่เตือนและสอนให้เราได้รู้  หรือมีคติธรรมแฝงอยู่มากมายนะ