น่าจะได้มีโอกาสคุยกันเรื่องสำนวนในการเขียนงานนะ ไม่เฉพาะรูปแบบ

อ่านยาก ถึงอยากคุยด้วย

นอกจากนั้น ภาษาในการวิเคราะห์ของตี๋ อ่านยาก และไม่มุ่งไปพูดตรงๆ กับคนที่เกี่ยวข้อง

คำตอบ