ทำการบ้าน

  • การบ้านยังไม่ครบนะคะ
  • รอบันทึกใหม่อยู่ละค่ะ
คำตอบ