lab management

immuno

วันที่ 26 ก.ค. 2549 ได้มีการนำเสนอเรื่อง โปรแกรมที่ใช้สำหรับบริหารจัดการคลังสินค้า และการเก็บตัวอย่างในตู้แช่แข็ง ณ ห้องประชุมตึก 8 ชั้น 5 โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอจาก กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สถาบันบำราศนราดูร เจ้าหน้าที่จากสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สอวพ.) และจากศูนย์ความร่วมมือไทย สหรัฐด้านสาธารณสุข (TUC) ซึ่งมีวิทยากรจากบริษัทฟิวเจอร์ไมโครเทค และห้างหุ้นส่วนจำกัดกรุงเทพเมดิคัลซอฟแวร์ ไม่ทราบว่าการนำโปรแกรมเหล่านี้มาใช้มีความเป็นไปได้หรือไม่

คำตอบ