ขอบคุณในกำลังใจ

ครับขอบคุณมากในความมีน้ำใจ ผมเป็นมือใหม่ในเรื่องนี้ ส่วนใหญ่ถนัดเรื่องฮาร์แวร์มากกว่าแต่ก็พยายามศึกษาอยู่เนืองๆ หวังว่าจะเก่งเท่าท่านครับ

ขอบคุณอย่างยิ่ง

พิเชษฐ์  จันทร์นุหงษ์

คำตอบ

ขอบคุณครับ  คุณ

พิเชษฐ์  จันทร์นุหงษ์

ยินดีต้อนรับสู่ โลกแห่งความรู้เสมือนนะครับ ที่นี่เองเป็นโลกอันไพศาล อยู่ที่ว่าเราจะเปิดใจรับสิ่งต่างๆมากน้อยเพียงใด

ผมไม่ได้เก่งกว่า แต่คิดว่าเราถนัดต่างกัน เป็นเรื่องที่ดีครับ ที่เราต่างก็หลากหลาย เอาความหลากหลายให้เกิดเป็นพลังในการ สร้างสรรค์สังคมไทยนะครับ

นับถือครับ

จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร