การลงรูป

  • ไปที่แผงควบคุม
  • เลือกตู้เก็บไฟล์ อัลบั้ม
  • เลือก(นำไฟล์ขึ้น)
  • ช่องไฟล์ใหม่ เลือกรูป(ต้องเป็นภาษาอังกฤษ) กดBrowse ได้รูปภาพใส่รายละเอียดในช่อง
  • ลงมาข้างล่างเลือก นำไฟล์ขึ้น
  • copy เช่นhttp://gotoknow.org/file/khajitfoythong/Skhajit+8.jpg
  • ไปที่แก้ไขประวัติ
  • เอาไปใส่ใน link ที่อยู่ของรูป
  • ตรวจสอบแล้วจัดเก็บ
  • โชคดีนะครับ
คำตอบ