สิ่งที่สังคมต้องการ?

มิ่งขวัญ กาญจนวิเศษ

กราบเรียน อาจารย์ไพบูลย์ที่เคารพ

    ทุกวันนี้บ้านเรามีปัญหาต่างๆ มากมายหลายด้านเกิดขึ้น อยากเรียนภามอาจารย์ว่า จริงๆ แล้วสังคมไทยต้องการอะไร? ถ้าจะมีการวิจัยสักเรื่องที่เป็นประโยชน์กับสังคมไทย ควรจะทำวิจัยด้านไหน เรื่องอะไรดีคะ

    ขอบคุณค่ะ

คำตอบ