ขอโทษครับที่รบกวน อยากเชิญชวนเก่งเก่งเก่งอังกฤษโดย goahead ครับ

ขอโทษครับที่รบกวน อยากเชิญชวนเก่งเก่งเก่งอังกฤษโดย goahead ครับ
http://gotoknow.org/blog/goahead/94766
คำตอบ