อยากบอก

มณีนุช 016 กลุ่ม 601
ภาษาอังกฤษไม่เก่งเลยค่ะ
คำตอบ