ศิษย์เก่า

ฝน
อะไรเอ่ยขึ้นแล้วไม่ลง............
คำตอบ