แกก็รู้ว่าชั้นจะมีคำถามให้แกอีกสักกี่ล้านคำถาม

ob

ชั้นมันโง่เองที่ ไม่ค้นชื่อแก เป็น ภาษาไทย ชั้นอยากให้แกรู้ว่า สมุดเล่มที่แกให้ชั้นนั้นกำลังจะกลายเป็นสมุดที่ดีที่สุดแล้วอย่างที่แกอวยพร

 

 

คำตอบ