อยากย้ายใจจะขาดรอน-รอน

ปูเป้ ณ นายม ผู้รอย้าย
ครูกิตษฎา ช่วยประกาศให้หน่อยว่าใครอยากย้ายสับเปลี่ยน จาก จ.เชียงราย มา จ. อำนาจเจริญมั้ย
คำตอบ
not yet answered
ถ้าอยากย้ายมาโรงเรียนเทศบาลที่จ.พิษณุโลก ติดต่อ [email protected]