อยากได้นิทานก้อมเพื่อมาเล่าให้ลูกฟัง

วราวุธ แสงกล้า

กราบเรียน อาจารย์ที่เคารพ

                 กระผมอยากจะได้นิทานก้อมที่เป็นมรดกอีสาน มาเพื่อจะได้เล่าให้ลูกฟัง อีกอย่างจะได้อนุรักษ์ มรดกนี้ไว้และสืบไปยาวนาน และตัวผมเองเคยได้ฟัง ตั้งแต่ตอนเด็กๆตั้งหลายเรื่อง  ตอนนี้ก็ เกือบ 30 ปี ผ่านมาแล้ว นานมากก็เลยลืม ไม่ปะติดปะต่อ

                  ดังนั้นจึงอยากให้อาจารย์ กรุณา จัดหานิทานก้อม มา ให้กระผมด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

                       ด้วยความเคารพอย่างสูง

คำตอบ