ขอตัวอย่างแบบสำรวจปริมาณขยะในชุมชน

พลับพลึง
Wed May 16 2007 10:13:09 GMT+0700 (ICT)
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ขอชื่นชมความสามารถในการจัดการขยะของท่านและทางเทศบาลนครพิษณุโลก เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอื่นในการจัดการขยะได้มากเลยค่ะ

ทาง อบต.สารภี จ.เชียงใหม่ กำลังจะเริ่มโครงการจัดการขยะ จึงต้องการสำรวจปริมาณ และการจัดการขยะของชุมชน ในเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  อยากทราบว่า เราควรสำรวจด้านใดบ้าง

ไม่ทราบว่าท่านได้มีการสำรวจหรือไม่ ถ้ามี ทาง อบต.สารภี ขอความอนุเคราะห์ขอดูตัวอย่าง ด้วยนะคะ

  

คำตอบ

คนชอบวิ่ง
Sun May 20 2007 03:53:07 GMT+0700 (ICT)

เทศบาลนครพิษณุโลกไม่ได้สำรวจปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยเป็นรายชุมชน  แต่สำรวจในภาพรวมทั้งเทศบาล

การสำรวจปริมาณขยะคงไม่ยากเพราะชั่งน้ำหนักจริงเลยแต่การหาองค์ประกอบขยะต้องมีขั้นตอนนิดหน่อย

ต้องสรุปให้ได้ก่อนว่าจะวิเคราะห์รายละเอียดมากน้อยแค่ไหน  เพื่ออะไร  จะสุ่มตัวอย่างอย่างไร 

 

องค์ประกอบขยะ
น้ำหนักขยะ
ร้อยละ
(กิโลกรัม)
กระดาษ
35.6
9.11
กระดูก, เปลือกหอย
1.6
0.41
เศษไม้ เศษใบไม้จากสวน
20.4
5.22
หนัง
1.2
0.31
เศษอาหาร ขยะชีวภาพอื่นๆ
170.4
43.61
ถุงพลาสติกรีไซเคิลได้
30.1
7.70
ขวดพลาสติกรีไซเคิลได้
9.6
2.46
ถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้
4.6
1.18
พลาสติกรีไซเคิลไม่ได้
7.2
1.84
แก้ว
44.4
11.36
เหล็ก
7.4
1.89
โลหะไม่เป็นสนิม(แม่เหล็กไม่ดูดติด)
1.0
0.26
เศษผ้า สิ่งทอ
6.0
1.54
เศษวัสดุใช้ไม่ได้(เซรามิก หิน)
6.0
1.54
ขยะอันตราย(กระป๋องสเปรย์ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย)
0.6
0.15
อื่นๆ (วัสดุผสม หรือวัสดุที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้)
44.6
11.42
ผลรวมทั้งหมด
390.7
100.00

คนชอบวิ่ง
Sat May 19 2007 21:09:00 GMT+0700 (ICT)
คนชอบวิ่ง
Sat May 19 2007 21:27:00 GMT+0700 (ICT)
คนชอบวิ่ง
Sat May 19 2007 21:47:36 GMT+0700 (ICT)
  
 ใส่รูปหรือไฟล์