คนอีสานในตำนานราชสำนักสยาม

ออตอยากทราบเรื่องคนอีสานที่มีบทบาทในราชสำนักสยามนะครับ ว่ามีใครบ้าง แต่ละท่านมีบทบาทอย่างไรครับ

อยากทราบประดับความรู้นะครับ เอกสารประวัติศาสตร์ในอีสานมีน้อย ไม่ค่อยมีที่ค้นคว้าครับ

คำตอบ
not yet answered
วาทิน ศานติ์ สันติ
ได้ครับ  จะหามาเล่าครับผม  ผมไปหอสมุดแห่งชาติบ่อย  จะค้นมาเยอะ ๆ เลยครับ