blog ของ gotoknow

ณัฏฐ์สิตา ศิริรัตน์

สวัสดีค่ะ ดร. จันทวรรณ

สนใจเรื่อง blog ของอาจารย์มาก ๆ ค่ะ รู้สึกว่ามีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นเครื่องมือที่คุณค่าในฐานะที่ช่วยให้บุคคลสามารถเล่าเรื่องราว ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ต่าง ๆ ได้มากมาย ทำให้อยากศึกษาเรื่อง blog จากประสบการณ์การวิจัยและการทำงานของอาจารย์และทีมงานคนอื่น ๆ ให้มากกว่านี้ แต่ขณะนี้ทำได้เพียงแค่ศึกษาจากบล็อกของอาจารย์ที่นำเสนอทางเว็บไซต์ และค้นหาวารสาร KM เก่า ๆ ที่อาจารย์ได้เขียนบทความไว้มาศึกษาดู และคาดหวังว่าจะได้เจออาจารย์ในงานประชุม KM ในกรุงเทพฯ นะคะ

คำตอบ