นำ web วงจรไฟฟ้า มาให้น้อง ๆ

สุรศักดิ์ บุญชู
แนะนำ web ดีดีให้น้อง ๆครับ เป็น e-learning วิชา วงจรไฟฟ้า

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

http://web.thaicool.com/2104%2D2102/

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

http://web.thaicool.com/accircuit/
คำตอบ