คำรับรอง

แล้วจะส่งไฟล์มาให้ตรวจสอบ หลังการเจรจาแล้วเมื่อวันที่ 9 ที่ผ่านมาเมื่อไหร่ดีคะ เพราะว่ารออยู่คะ
คำตอบ
ส่งเอกสารที่พร้อมให้ท่านอธิการลงนามได้เลยจ้า ภายในวันที่ 21 พค. นี้ ทางกองฯจะตรวจสอบและแจ้งภายหลังเมื่อลงนามแล้วจ้า