--> Communic Asia กำลังจะจัดขึ้นที่ประเทศใด ? <--

งาน Communic Asia ที่กำลังจะจัดขึ้น จะจัดขึ้นที่ประเทศใดเอ่ย ?

คำตอบ
not yet answered

สิงคโปร์

ThinkMan

:) ขอบคุณครับ จริง ๆ แล้ว ผมอยากจะเสนอที่นี่ เป็นที่จัดปัจฉิมนิเทศนะครับ แต่... คงเป็นไปไม่ได้ครับ :(

ณัติ
อยากไป  แต่แพงจังเลย