อากาศ

นางสาวอริสรา ว่องประเสริฐ 086
อยากทราบว่าอากาศที่ประเทศลาวเป็นอย่างไรบ้าง
คำตอบ