ถามชื่อเล่น

อยากทราบว่าอาจารย์มีชื่อเล่นว่าอะไรคะ

คำตอบ