อาจารย์

อยากรู้ว่าอาจารย์ชอบทานอะไรมากที่สุด
คำตอบ