ขอถามความเห็นเรื่องมีคนการอยากพิสูจน์ว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์

นมัสการพระคุณเจ้า

man in frame ชวนผมให้อ่านบันทึก concept idear การเผยแพร่ธรรมะในเชิงรุก ซึ่งผมได้อ่านและแสดงความเห็นของผมไว้แล้ว

ในฐานะที่พระคุณเจ้าเป็นพระสงฆ์ที่ศึกษาศาสนามามาก ผมใคร่อยากทราบความคิดเห็นของพระคุณเจ้าครับ กรุณาคลิกเข้าไปที่

http://gotoknow.org/blog/forEarth/94856

คำตอบ

 นาย สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์  ....

รู้สึกปลื้มที่อาจารย์ยังใช้บริการของอาตมา...

แต่ประเด็นนี้สามารถหาอ่านได้ในอินเทอร์เน็ตได้ไม่ยาก ตาม นี้...  http://search.sweetim.com/search.asp?src=1&q=%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C

อาตมาลองไปค้นดูมีวิจารณ์ไว้มากมาย ซึ่งอาจารย์สามารถเลือกอ่านได้ตามความพอใจ....

อนึ่ง ประเด็นนี้ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺดต) เคยไปปาฐกถาที่มช. และมีการนำมาเรียบเรียงใหม่เป็นหนังสือ ชื่อ พุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจารย์ก็สามารถค้นหาได้ไม่ยาก...

เจริญพร

Man In Flame

กราบขอบคุณพระคุณเจ้าที่ช่วยชี้แนะครับ

ขอบคุณคุณอา

P

ที่กรุณาชี้ขุมทัพย์ให้ครับ เรามาช่วยกันทำให้วิชาการกลายเป็นปฏิบัติการกันเถอะครับ

 

Man In Flame

ขออภัยครับ พอดีอ่านหัวข้อ "ขอถามความเห็นเรื่องมีคนการอยากพิสูจน์ว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์"

เลยเกรงว่าจะเข้าใจคลาดเคลื่อนครับ

จริงๆแล้วจุดประสงค์ก็คือ อยากจะใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อขยายผลของพุทธศาสตร์ให้คนรุ่นใหม่สามารถจับ(สื่อให้เห็น)ได้ถนัดขึ้นเท่านั้นครับ

ส่วนประเด็นว่าพุทธศาสตร์ จะเป็นวิทยาศาสตร์หรือไม่นั้น ก็ไม่เป็นไรครับ เพียงแค่อยากจะจับคุณประโยชน์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมก็เท่านั้นเองครับ

ขอบคุณครับ