อยากให้ดูแลสวัสดิการของอาจารย์ระดับอุดมศึกษาบ้างจังเลย

อยากให้ดูแลสวัสดิการของอาจารย์ระดับอุดมศึกษาบ้างจังเลย
เนื่องจากปัจจุบันสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นอัตราจ้างทำให้อาจารย์เหล่านั้นไม่มีสวัสดิการที่ดีมีแต่ประกันสังคมอย่างเดียวซึ่งประกันสังคมเป็นสวัสดิการที่แย้ ถ้าเอาเงินจำนวนดังกล่าวไปทำประกันชีวิตยังได้สวัสดิการหรือบริการที่ดีกว่า คนบริหารประกันสังคมทำไมไม่ใช่ชุดเดียวกับกบข.เห็นผลตอบแทนต่างกัน ในเมื่อเงินประกันสังคมเป็นของพวกพนักงานทั้งหมด ทำไมไม่สามรถเหลือผู้มาบริหารเงินของเราไม่ได้ช่วยตอบหน่อยเถอะหรือเปลี่ยนผู้บริหารได้ไหม และทำไมไม่ให้เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเวลาออก ยังมีผลตอบแทนบ้าง ผู้ใหญ่ต้องตระหนักแล้ว
คำตอบ
not yet answered
จริง ๆ แล้วระบบประกันสังคมนั้นมันมีการบริหารที่แย่นะ ส่วนอาจารย์ผมก็งงทำไมเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ได้ ผู้แลต้องตรวจหน่อยนะครับ

อาจารย์ที่เป็นพนักงานของ มก.สมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ครับ ... ระบบพนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับการพัฒนาอีกมากครับ สวัสดิการและเงินเดือนต่างจากระบบราชการและเอกชนมาก หากต้องการคนดี-คนเก่งมาเป็นอาจารย์ต้องทำอะไรบ้างอย่าปล่อยไว้เช่นนี้ มิเช่นนั้นมหาวิทยาลัยจะไม่ได้คนดีคนเก่งมาสอนหนังสือ