เกี่ยวกับเบาหวาน

จะขอรายละเอียดการจัดค่ายได้ไหมค่ะ
  •  นุชนารถ PCU พยาบาล 
  • คำตอบ
    การจัดค่ายเบาหวานโรงพยาบาลแพร่จะเป็นผู้จัดโดยพวกเราพยาบาลPCUในเครือข่ายของโรงพยาบาลจะรับสมัครผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบของตัวเองเข้าไปร่วมทั้งหมด10PCU.มีผู้สนใจ สมัครร่วมค่าย34คน ในค่ายก็จะมีการจัดกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มละ 7 คน มีพี่เลี้ยงกลุ่มละ 2 คน วันแรกที่ผู้ป่วยเข้าร่วมกลุ่มก็จะมีการเจาะHbA1Cและมีการเจาะ DTX.โดยการเจาะDTXเราจะสอนให้ผู้ป่วยเจาะเองเพราะว่าในค่ายผู้ป่วยจะต้องเจาะDTXบ่อยคือเจาะก่อนและหลังอาหารทุกมื้อทั้งสองวันในการเข้าค่าย ส่วนทีมงานเบาหวานรพ.แพร่จะมีแพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักสุขศึกษาโดยในค่ายการเรียนรู้นี้เราจะเน้นเรื่องอาหารโดยนักโภชนาการจะคำนวณBMIของผู้ป่วยแต่ละคนและให้ผู้ป่วยติดตัวไว้ คำนวณพลังงานและอารหารตามBMIและในการจัดอาหารทุกมื้อจะมีทั้งอาหารที่เป็นแป้ง และผักผลไม้ เนื้อสัตว์ และให้ผู้ป่วยมีการเรียนรู้เองว่ามื้อไหนทานอะไรไปแล้วน้ำตาลที่เจาะได้เป็นยังไงแล้วคุณหมอและนักโภชนาการก็จะมาแปลผลให้ผู้ป่วยทราบวันแรกก็ทานกันแบบไม่ควบคุมแต่พอได้เรียนรู้วันที่สองก็เริ่มจะเลือกรับประทานตามที่นักโภชนาการได้ให้ความรู้ไปและในค่ายก็มีการให้ความรู้เรื่องโรคภาวะแทรกซ้อนและให้ความรู้เรื่องการดูแลเท้า การบริหารเท้า การตรวจเท้าหลังจากจบการเข้าค่ายก็มีการติดตามประเมินผลโดยนัดพบกันทุก 4 เดือน นัดพบครั้งแรกเมื่อมิ.ย.49นี้ ได้เจาะHbA1C ทุกคนที่มาร่วมผลลดลงทุกคนคุณหมอบอกว่าผลเป็นที่น่าพอใจและจะติดตามอีก4เดือนหน้าค่ะ ขอบคุณนะคะที่สนใจค่ายของเราถ้ายังไงเข้าไปดูใน phraehospital.comก็ได้