ตอบด่วน

เมื่อไหร่เจ๊คิดจะแต่งงานละจ๊ะ
คำตอบ
พี่ก็อยากมานานนะคุณน้อง แต่ไม่มีใครเลยจริง ๆ  ให้ตายซิ ผู้ชายหายากจริง ๆ