อาจารย์ครับ

ผมจะหา Blog ตัวนีเป็น Open Source หรือเปล่า ผมสามารถหา File ต้นฉบับได้ที่ไหนครับ แล้วต้องตดต่อใคร ขอบคุณครับ
คำตอบ
blog ตัวนี้เป็น open source ภายใต้ระบบ knowledge volution ของ สคส.ครับ