ทำไม

ทำไมต้องรักคนไม่ดีด้วย

                        เปิ้ล

คำตอบ