คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ ตกลงที่ถูกต้องตอนนี้ คือ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ หรือ คณะศิลปศาสตร์ ค่ะ งงค่ะ

คำตอบ
คือ อฺธิการบดี ก็อยากให้ชื่อคณะศิลปศาสตร์ เฉย ๆ น่ะค่ะ แต่ยังไม่มีหนังสือที่เป็นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อเลยค่ะ เลยยังต้องชื่อ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ค่ะ