ไอทีตามวิถีพอเพียง

คำนี้เป็นคำที่น่าสนใจ แต่อยากให้ช่วยขยายความหน่อยครับ ว่าเป็นอย่างไร ทำยังไง ไอทีจึงจะพอเพียงครับ
คำตอบ