แยกย้ายกันกลับบ้านแล้ว

ขนมโมจิ

ตอนนี้นิสิตเอกหลักสูตรและการสอน(ครูประจำการ)ชั้นปีที่ 3 ก็ได้แยกย้ายกันกลับบ้านแล้วหลังจากสอบเสร็จและคงจะกลับไปพัฒนา นวัตกรรม ของตนเอง และพร้อมจะกลับมาใหม่ในช่วงเดือนตุลาคม เพื่อรายงานความคืบหน้างานวิจัย ถ้าอาจารย์อยากฝากอะไรหรืออยากสอบถามข้อมูลอะไรติดต่อได้ที่

http://student.nu.ac.th/curriculum

คำตอบ