แนวทางการพัฒนาบุคลากร

    ผมกำลังมีแนวความคิดในเรื่องการพัฒนาบุคลากร โดยผนวกเอากระบวนการพัฒนาบุคลากร กระบวนการวิจัย และกระบวนการพัฒนางานเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีแนวความคิดจาก 3 เรื่องคือ
  • ผมได้รับมอบหมายให้ทำการวิจัย 1 เรื่องเกี่ยวกับ ICT เพื่อนำผลการวิจัยไปพัฒนางาน ICT
  • กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องคือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน ICT ของ ศนจ. จึงจะพยายามให้บุคคลเหล่านี้ เข้ามาร่วมในกระบวนการวิจัยตั้งแต่เริ่มแรก จะได้แลกเปลี่ยน และเรียนรู้เรื่องการวิจัยไปพร้อมๆ กัน ซึ่งจะช่วยให้มีความรู้และประสบการณืในเรื่องการวิจัย
  • บุคลากรที่มาร่วมกระบวนการวิจัย จะทราบผลการวิจัย และ นำผลไปพัฒนางาน ICT ของตนเอง

    ดังนั้น แนวคิดนี้ จึงเป็นการผนวกทั้งเรื่อง วิจัย พัฒนา และพัฒนาบุคลากร เข้าด้วยกัน
    อาจารย์ มีความคิดเห็นอย่างไรครับเกี่ยวกับแนวคิดนี้

คำตอบ

อาจารย์ขอความเห็นในเรื่องที่ผมไม่ถนัดตอบเลย แต่ด้วยความเกรงใจอาจารย์เป็นที่สุดก็ขอตอบดู จะเข้าเป้าหรือเปล่าไม่ทราบ

ผมคิดว่าอาจารย์กำลังจะใช้ เครื่องมือหรือวิธีการ2อย่างในการพัฒนางาน ICT ของ จนท.ศนจ. เครื่องมือแรกคือเครื่องมือวิจัย เครื่องมือที่สองคือเครื่องมือพัฒนาบุคลากร(อาจจะเป็นการอบรมให้เกิดคุณลักษณะอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทัักษะ ทัศนคติฯลฯ) รวมแล้วคราวเดียวกันได้ทั้งงาน(ICT)ได้ทั้งกระบวนการวิจัยที่จะติดตัว จนท.ศนจ.ไป และคุณลักษณะต่างๆที่จะใส่เข้าไปจากการอบรมในงานหรือหน้างานนั้นแบบ ATM (action based training model) ที่สถาบันฯสิรินธร จัด  จะดูความเปลี่ยนแปลงงาน ICTของ จนท.ศนจ. ผ่านแว่นวิจัยก็จะพบทั้งการตอบโจทย์วิิิจัย ตอบข้อสงสัย สามารถสนองตอบต่อความต้องการใคร่รู้ในคำถามที่อยากรู้ได้ คุณลักษณะนักวิจัยก็เกิด งาน ICT ของ จนท.ศนจ.ก็พัฒนาไปอย่างเห็นๆ คุณลักษณะของ จนท.ที่จะใส่เข้าไปในหลักสูตรการอบรมก็สามารถดูได้จากพฤติกรรมการทำงาน ICT จะยำเรื่องอื่นเข้าไปด้วยก็ไม่เห็นจะแปลก เช่น การจัดการความรู้ ประกันคุณภาพ ประเมิน ฯลฯ (ถ้าจะทำ) เพราะสิ่งเหล่านี้มันคือกระบวนการ มันอยู่ลอยๆไม่ไม่เกิดผลอะไรต้องจับคู่ให้มันได้อยู่กับงานเสีย จะเป็นงาน ICT หรืองานใดก็แล้วแต่ และการทำอย่างนี้ควรทำอย่างยิ่ง เพราะที่แล้วมาเรามักจะทำอะไรเป็นการแยกส่วน ไม่จับมันชนกับงาน หาร่องรอยใดๆไม่ใคร่ได้ ครั้งนี้จับชนกับงาน จับชนกันหลายๆเรื่อง ซึ่งควรจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างยิ่ง เพราะในความเป็นจริง จนท.(จะเป็น ศนจ.)หรือใครก็แล้วแต่ จะทำ ICT ได้ดีคงต้องอาศัยความสามารถหลายเรื่องมาก คุณลักษณะ สมรรถนะหลายประการ หากจะแตกแขนงไปได้และนำเข้ามายำกันได้อีกก็จะเป็นอานิสงส์มาก

แต่หากจะทำคงต้องต้องร่วมมือกับหลายฝ่ายใช่ไหมครับอาจารย์ ธรรมชาติของคนทำงานแบบเป็นทีม แบบบูรณาการโดยทั่วไปเร่ืองรวมทำทีมกันยาก ถนัดที่จะแยกส่วนของใครของมัน ทำให้เสร็จ ทำให้เงินหมดเป็นเก่ง ใช้ได้ ผลลัพธ์ไม่ต้องพูดถึง

เป็นกำลังใจให้อาจารย์นะครับ จะรอติดตามความคืบหน้าครับ 

ขอบคุณมากครับ อ่านแล้วได้แนวคิดเพิ่มเติมอีก โดยเฉพาะคำที่ว่า คนเราทำงานจะมีความรู้เพียงอย่างเดียวคงไม่ได้ แต่จะต้องมีหลายๆอย่างมาบูรณาการกัน ไม่ใช่ทำแยกส่วน ปีนี้ผมมีโครงการเข้ามามาก คงจะต้องเอาโครงการต่างๆมาบูรณาการกัน

อยากได้กระบวนการพัฒนาบุคลากร ( พร้อมชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ.ที่เขียนด้วยค่ะ

เพื่อใช้อ้างอิงเป็นกรอบแนวคิดในการทำ Thesis ค่ะ ) กรุณาส่งให้ด้วยนะคะ .... ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ