เรียนเชิญเป็นวิทยา

เรียนท่านอาจารย์

   ดิฉันเคยมีโอกาสได้พูดคุยกับท่านอาจารย์ ใน งานมหกรรมการจัดการความรู้ที่ผ่านมา   กลับเคยได้คุญกับท่านผู้บริหารของคณะมนุษยศาสตร์ฯ  ม.บูรพาค่ะ   ซึ่งท่านกำลังมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรในองค์เข้าใจเรื่องการจัดการความรู้เพื่อไปสู่ การคลับเคลื่อนองค์กรสู่ องค์กรKM ต่อไปค่ะ  จึงเรียนปรึกษาท่านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์สะดวกจะมาบรรยายให้ความรู้ให้ได้หรือไม่ค่ะ    หรือหากไม่สะดวกอาจารย์  สามารถแนะนำท่านใดให้ได้บ้างไหมคะ โดยคณะมีความประสงค์จะจัดสัมมนาเรื่องดังกล่าวในวันที่ 31 พ.ค.-1 มิ.ย.2550  ณ  รีสอร์ทแถวเขาใหญ่ค่ะ   จึงเรียนปรึกษาเพื่อขอความกรุณาจากท่านอาจารย์ค่ะ หวังว่าท่านอาจารย์คงให้ความกรุณาตอบและมีคำแนะนำได้ จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ด้วยความเคารพ

อ.พรทิพย์  พันธุ์ยุรา KMtip

คำตอบ