หนังสือของในหลวง

อาจารย์ครับ ไม่ทราบว่าห้องสมุดได้รวบรวมงานพระราชนิพนธ์ของในหลวงไว้เป็นหมวดหมู่หรือเปล่าครับ มีให้ยืมหรือเปล่า  ยืมได้หรือเปล่า
คำตอบ