การอบรม KM.ที่วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

รัตน์ชนก โอ่คำ
การอบรมในวันที่ 8 พ.ค.2550 เป็นการอบรมที่ได้ความรู้มากเลยต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืดมาก ๆ คะจะนำความรู้ที่ได้รับจากท่านมาให้ในชีวิตประจำวันคะ
คำตอบ