กลับมาได้แล้ว

ขอบฟ้ากว้าง

จะได้อ่านเมื่อไรค่ะ

กลับมาเขียนเล่าสู่กันอ่านบ้างนะ

รออ่านกันอยู่หลายคนจะบอกให้

อย่าให้มีน้ำโหนะ 

คำตอบ