หลักสูตรพื้นฐานในการอบรมพนักงานระดับต้น

เฉลิมศรี
สวัสดีค่ะคุณยม  ดิฉันค้นหาข้อมูลจาก Internet พบ บล็อกของคุณยม มีประโยชน์มาก ได้ความรู้สาระ ได้สติ ปัญญา นำไปใช้ในงานได้ดีค่ะ   รบกวนเรียนถามคุณยม  ดิฉันเป็นเจ้าของโรงงานทำเสื้อผ้า มีพนักงานกว่า 900 คน ยังไม่เคยมีการพัฒนาอบรมอย่างเป็นเรื่องเป็นราว มากนัก  ขอเรียนถามคุณยม ว่า ถ้าจะอบรมพนักงานระดับต้น คือพนักงานปฏิบัติการ ควรต้องมีหลักสูตรอะไรบ้าง 

ขอคำแนะนำด้วยค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

คำตอบ

หลักสูตรพื้นฐานสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการหรือพนักงานที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ เข้ามาทำงานใหม่ ผมแนะนำว่า ควรจัดอบรม พัฒนาเขา

 • เพื่อให้เขามีความรู้รู้จักวิธีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสภาพแวดล้อม สังคมของบริษัท 
 • เพื่อพัฒนาเขาให้รู้จักปรับทัศนคติ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์กร เกี่ยวกับการทำงานและเรื่องอื่น ๆ ให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้เขาสามารถปรับตัว สามารถทำงานร่วมกันกับเราได้ ครับ
 • เพื่อให้เขามีประสบการณ์เบื้องต้น เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจขององค์กร ข้อควราปฏิบัติ ข้อไม่ควรปฏิบัติ
 

ฉะนั้นองค์ความรู้ที่ควรจะให้เขา ก็มีหลากหลาย เช่น

 • เรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์กร เกี่ยวกับการทำงาน นโยบาย กฎระเบียบต่าง ๆ ประกาศ คำสั่งที่ควรทราบ การร้องทุกข์ การเจ็บป่วย การรักษาพยาบาล
 • องค์ความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตรงนี้สำคัญมาก เพราะถ้าไม่มีอันตรายจากการทำงานอาจจะเกิดขึ้น  ในส่วนนี้ ผมเคยทำถึงขั้นว่า ถ้าฉีดถังดับเพลิงไม่เป็นก็จะไม่ส่งตัวเข้าไปในโรงงานเลย 
 • ต่อมาเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม คุณธรรม พฤติกรรมพึงประสงค์ในองค์กร 
 • การบริหารงาน การทำงานทั่วไปขององค์กร  การใช้อุปกรณ์พิเศษ ช่วยในการทำงาน 
 • เรื่องประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพ ต้นทุน ระบบมาตรฐาน ต่าง ๆ
 • การบริหารเวลา
 • การสนองความพึงพอใจของลูกค้า  เบื้องต้น 
 • ถ้าจะให้ดีก็ควรพ่วงเรื่อง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาตน พัฒนางาน เข้าไปด้วย จะยิ่งดี ครับ
 

สิ่งดังกล่าวข้างต้น เป็นแค่พื้นฐานที่ควรต้องมี ครับ และที่สำคัญการอบรมและพัฒนาคน ควรต้องทำเป็นระบบ และต่อเนื่อง ทำเป็นประจำ อย่าลืมว่า "คน คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในองค์กร ยิ่งทำงานไปยิ่งมีคุณค่า  ไม่เหมือนเครื่องจักร ยิ่งใช้งานไปยิ่งเสื่อมเสียไปตามสภาพ"

นอกจากนี้แล้ว การอบรมและพัฒนาคนในองค์กรเอกชนนั้น ยังมีแยกไปอีกว่า ถ้าเป็นพนักงานใหม่ พนักงานปฏิบัติงานในสายเทคนิค สายประกันคุณภาพ สายวิจัยและพัฒนา ก็จะมีหลักสูตรแยกออกไปอีก  ผมขอตอบเพียงเท่านี้ก่อน   หวังว่าจะได้ประโยชน์น๊ะครับ

ขอบคุณมากครับที่ช่วยแนะนำให้ผมรู้จัก

สวัสดีค่ะอยากขอรบกวนถาม ว่าถ้าจะจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานในหลักสูตรการบริการในสนามกอล์ฟ จะมีเนื้อหาอย่างไรแล้วจะจัดหาผู้มีความรู้เรื่องการบริการสนามกอล์ฟอย่างไรค่ะ  รบกวนช่วยแนะด้วยนะค่ะ

อาจารย์ยม

ข้อมูลที่ถามมา ไม่ได้บอกว่า พนักงานที่จะอบรม ตำแหน่งอะไร ระดับการศึกษา อายุ เท่าไหร่

อย่างไรก็ตาม หากต้องการเน้นเฉพาะการบริการ ในสนามกอล์ฟ ก็ใช้

หลักสูตรศิลปการบริการลูกค้า โดยเนื้อหาสาระ ควรเน้นเรื่อง

 • ลูกค้า กับความอยู่รอดของธุรกิจ
 • ธุรกิจสนามกอล์ฟ ลูกค้าต้องการอะไร
 • ลักษณะงานและประเภทของงานบริการในสนามกอล์ฟ
 • เทคนิคการใช้งานบริการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
 • เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ และการเจรจากับลูกค้า
 • ปัญหาที่ลูกค้าพบ ในงานบริการ
 • ลูกค้าเจ้าปัญหาที่พนักงานบริการพบ กับวิธีการป้องกันและแก้ไข
 • การวัดความพึงพอใจของลูกค้า

ทุกหัวข้อ เน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เน้นการมีส่วนร่วม ของผู้เข้ารับการอบรม ใช้กรณีศึกษาของจริง

ส่วนวิทยากร อาจเชิญลูกค้า ที่มีจิตใจดี หรือพวกอาจารย์ที่มาใช้สนามกอล์ฟ หรือติดต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มีการสอนเรื่องการบริหารสนามกอล์ฟ ครับ

 

 

สวัสดีครับอยากขอรบกวนถาม ว่าถ้าจะจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานในหลักสูตรการบริการในโรงพยาบาลเอกชน จะมีเนื้อหาอย่างไรแล้วจะจัดหาผู้มีความรู้เรื่องการบริการโรงพยาบาลอย่างไรครับ รบกวนช่วยแนะด้วยนะครับ

อยากรบกวนสอบถามว่าถ้าทางบริษัทต้องการฝึกอบรมพนักงานในตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดกระจกจะมีเนื้อหาอย่างไรแล้วจะจัดหาผู้มีความรู้ได้จากที่ไหน

 

รบกวนตอบคำถามด้วยนะคะขอบคุณคะ

อบรม พนักงานทำความสะอาดกระจก

หลักสูตร ปฐมนิเทศ

 1. นโยบายองค์การ
 2. กฎระเบียบ ข้อบังคับการทำงาน
 3. คุณธรรมในดำเนินชีวิตการทำงาน
 4. การรักษาภาพลักษณ์ องค์กร

หลักสูตร เฉพาะอาชีพ

 1. ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับกระจก
 2. เทคนิคการทำความสะอาดกระจก
 3. เป้าหมายในการทำงาน
 4. ความปลอดภัยในการทำงาน

 วิทยากร ใช้คนภายในองค์กร ดีที่สุด